Postiwyd ar 24/06/2021 Gan Dduw

Triesomau rhywiol - Y pleser o blesio dau hebryngwr ar yr un pryd

Mewn bywyd gallwch ddod o hyd i wahanol fathau o dri degom; p'un a ydynt yn gerddorol, o aces ac y byddwn yn siarad amdanynt yn yr erthygl hon y threesome. Mae'n un o'r pethau gorau a all ddigwydd i ddyn mewn bywyd.

Hyd yn hyn rydych wedi ymrwymo'ch hun i gael rhyw fel cwpl; Mae'n bryd ichi roi cynnig ar bethau newydd a chael noson ragorol, boeth iawn yng nghwmni dau hardd hebryngwyr vip.

Bydd y profiad hwn yn rhoi byd o bosibiliadau i chi; Y peth mwyaf diddorol am yr arfer hwn yw'r cyfuniadau presennol yn y tri deg rhywiol, gan eu bod yn amrywiol a dymunol iawn.

Awgrymiadau fel y gallwch gael rhyw threesome wych

Awgrymiadau fel y gallwch gael rhyw threesome wych

Siawns nad ydych chi wedi arfer perfformio tri degom ac mae'n normal iawn eich bod chi'n teimlo allan o'r gêm; Y peth hanfodol yw eich bod nid yn unig yn cymryd rhan mewn rhyw, ond yn gadael i chi'ch hun fynd a chael yr amser gorau gyda phopeth sydd gennych ar eich dwylo.

El rhyw o dri Mae'n llwyddo i gynnig pwynt o gyffro corfforol nad oes llawer o arferion rhywiol yn ei brofi ac mae hynny hefyd yn caniatáu inni archwilio'r rhan honno o'r voyeur sydd gan bawb. Mae gallu arsylwi ar y bobl eraill rydych chi'n rhannu, cusanu a gofalu amdanyn nhw'n rhywbeth digymar.

Gwnewch threesome gyda hebryngwyr cyfalaf ffederal mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i chi ei brofi o leiaf unwaith yn eich bywyd; fel y gallwch ddarganfod pleserau cudd eich corff a byw eiliad gofiadwy ac unigryw.

Mannau lle gallwch chi gael threesome

Mae unrhyw le lle mae rhyw yn cael ei ymarfer yn ddilys, ond nid yw pob un ohonyn nhw'n berffaith ar gyfer cael amser gwych, oherwydd bod y rhyw o dri mae'n haeddu'r gofal a'r danteithfwyd mwyaf.

Nid oes ond angen meddwl am y man lle byddwch chi'n fwyaf cyfforddus, a beth well nag yn eich gwely eich hun. Yn y modd hwn, dau hardd merched hebrwng Bydd yn rhaid iddyn nhw ddod i'ch tŷ i gael sesiwn rhyw ragorol.

Dewis arall yw ei wneud mewn amgylchedd naturiol. Er enghraifft, gallwch fynd ar bicnic i le anghysbell, gyda dau hebryngwr sy'n eich denu gormod; ac yna'r hyn sydd gennych ar ôl yw cael amser gwych ymhlith coedwig ffrwythlon neu lwyni, yn union fel stori dylwyth teg.

Hefyd rhywbeth mwy synhwyrol a chain yw cael a rhyw threesome mewn gwesty moethus gyda dwy fenyw hebrwng hardd. Heb betruso, yno byddwch mewn amgylchedd llawer mwy rhywiol a phryfoclyd lle gall eich meddwl ddychmygu pethau gwrthnysig a bydd debauchery ac angerdd yn eich cario i ffwrdd.

Mathau o dri degau rhywiol a argymhellir i ymarfer

Mathau o dri degau rhywiol a argymhellir i ymarfer

Mae angen i ddynion wybod hynny wrth ymarfer rhyw o dri Mae wedi'i anelu'n fwy at ddynion sydd â mwy o brofiad, wedi'u paratoi'n well ac yn fwy galluog. Yn ychwanegol, hebrwng sy'n cynnig gwasanaethau threesome, mae dau fath fel arfer yn ymarfer y lesbiad a'r ddeuawd, yn y cyntaf mae'r ddau ohonyn nhw'n cyffwrdd â'i gilydd, tra yn y llall nid ydyn nhw.

Dim ond os ydych chi am dderbyn y pleser yn unig y mae chi at eich dant neu os ydych chi am fwynhau gallu arsylwi dau fendigedig hebryngwyr annibynnol cael rhyw yn yr un gwely lle rydych chi. Nesaf, byddwn yn esbonio'r ddwy arfer i chi. 

Y ddeuawd

Os ydych chi'n ystyried eich hun yn ddyn meddiannol, uchelgeisiol neu genfigennus, efallai mai'r arfer hwn fydd eich peth chi. Yn y ddeuawd maen nhw'n dal i fod yn dri pherson, ond bydd popeth a roddir yn cael ei gyfeirio atoch chi.

Gallwch ofyn am wasanaethau dau hebryngwr deuawd arbenigol. Mae'n ymwneud â ménage trois lle nad yw'r ddau hebryngwr yn cyffwrdd nac yn cyffroi ei gilydd gydag unrhyw ymarfer ac yn gwbl ymroddedig i'r cleient.

Mae'r amser yn unol â chytundeb blaenorol ac ymhlith arferion eraill mae gwisgoedd, caethiwed, rolau, sado, Groeg, Ffrangeg ac unrhyw beth a all fod yn rhan o'r profiad hwn.

Y lesbiad

Dyma'r mwyaf dymunol ledled y byd gan y mwyafrif o ddynion. Cysgu gyda dwy fenyw ar yr un pryd a'u cael i ymddwyn fel lesbiaid yw'r uchafbwynt ac un o ddyheadau rhywiol bron pob dyn.

Gall y ffaith o weld dwy fenyw yn ymarfer, er enghraifft, cunnilingus, gyffroi dyn a llawer mwy os yw yn eu canol, dyna pam nad yw tair yn dorf ac yn enwedig pan fydd y merched yn cusanu a'r dyn yn pasio i fod yn rhan o'r olygfa hon.

Manteision trioedd rhywiol

Manteision trioedd rhywiol

Ymarfer rhyw o dri gyda hebryngwyr proffesiynol mewn ffordd yn sicrhau pleser a boddhad. Mae rhai ffantasïau fel defnyddio teganau rhyw, Ffrangeg wyneb, tei Ffrengig, gwisgoedd, ac ati, yn rhan o'r gwaith y mae'r menywod hyn yn ei wneud. merched hebrwng a triawd rhywiol.

Byddan nhw'n gwybod sut i wireddu'ch breuddwydion mewn ffordd lwyddiannus, gan eu bod i gyd yn arbenigwyr mewn rhyw ac maen nhw'n llwyddo i wneud i ddynion deimlo'n wastad. 

Casgliad

Gobeithio bod yr erthygl hon wedi bod o gymorth mawr i chi, os ydych chi'n un o'r dynion hynny sy'n ystyried gwneud a rhyw threesome gyda hebryngwyr hardd a chain. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymweld â'n blog i ddysgu mwy am y menywod afieithus hyn.

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.