Postiwyd ar 24/11/2021 Gan Dduw

Cyfeillgarwch â chwsmeriaid - Busnes yw busnes, heb gyfeillgarwch

Ydych chi erioed wedi meddwl pam nad oes gan hebryngwyr ryw fath o Cyfeillgarwch gyda'r cleientiaid? Mae'r berthynas sy'n bodoli rhwng y cleient a'r cydymaith bob amser wedi bod yn gwbl broffesiynol; oherwydd eu bod yn cynnig gwasanaeth a fydd yn gwneud ichi fwynhau yn y gwely, mewn amgylchedd angerddol ac yn gwbl ddisgresiwn; felly, nid yw'n rhywun sydd â rhwymedigaeth i gwmpasu'ch cyflwr emosiynol.

Pam nad oes gan hebryngwyr gyfeillgarwch â chleientiaid?

Mae'r cymdeithion yn byw gyda 7 neu 15 dyn yr wythnos, dyddiau sydd â'r ddelfryd mai gwaith yw dim a dim arall; Fodd bynnag, mae'n gyffredin i gleientiaid ofyn cwestiynau personol ac anghyfforddus, sy'n aml yn annifyr i unrhyw hebryngwr o'r Ariannin.

Dryswch

Waeth beth fo'u cefndir neu ddiddordebau, os yw hebryngwyr yn ffurfio cyfeillgarwch agos â chleientiaid, gallant beri i gleientiaid fod eisiau mwy o'r teimlad hwnnw; i'r pwynt o ofyn beth am fod yn rhydd. Mae'n rhaid i chi ddeall mai'r rheswm maen nhw'n gwneud ichi deimlo bod hyn yn arbennig yw eich cyflog!

Yn effeithio ar berfformiad

Os oes gormod o ymddiriedaeth, gall y llinell rhwng gwaith a chysur fynd yn aneglur, gan achosi diffyg ymroddiad neu achosi i broblemau personol ddod i'r gwaith; Yn ogystal, efallai na fyddwch yn mwynhau eu gwasanaethau 100%, gan y byddwch yn cael eich cario i ffwrdd gan yr ochr sentimental.

Cyfeillgarwch â chwsmeriaid

Sefyllfaoedd anghyfforddus

O safbwynt llafur, cyfeillgarwch â chwsmeriaid gall arwain at sefyllfaoedd chwithig; Diolch i'r ffaith nad yw cwestiynau personol sydd wedi'u llunio'n wael yn wir am hebryngwr VIP. Yn yr un modd, gall y rhain gydymffurfio ag amheuon y cwsmer neu beidio; Wedi'r cyfan, mae'r berthynas rydych chi'n byw ynddi yn feistres a bydd dod allan o'r perfformiad hwnnw ond yn achosi camddealltwriaeth.

Orgasms ffug

Er mai'r swydd hebrwng mae ganddyn nhw amser da yn gweithio, yn anaml yn uchafbwynt gyda chleient; felly, pan fydd yn cadw ymlyniad wrth gleientiaid, efallai y bydd yn ceisio edrych yn dda a'i ffugio; os yw hi'n onest, dewis gorffen ar ei phen ei hun wrth wylio.

Tynnu sylw Llafur

Pan fydd gan y cymdeithion a cyfeillgarwch â chwsmeriaid, mae'n anochel bod emosiynau'n cynyddu, yn ogystal ag ymddiriedaeth ac agosatrwydd; Fodd bynnag, os daw'r berthynas yn agosach, gall problemau amlygu eu hunain yn gyflym a sbarduno diffyg rhywiol.

Mae ffantasi yn dod i ben

Swydd merch hebrwng yw rhoi i'r cleient yr hyn y mae'n gofyn amdano, yr hyn y mae am ei glywed, yr hyn y mae am ei brofi; ymddwyn a bod yn berchen ar y ffantasi, hyd yn oed os nad yw'n teimlo'n hollol gyffyrddus. Nawr, pan fydd cyfeillgarwch yn gwneud ei beth, efallai na fyddwch chi'n gallu byw cyhyd ag y dymunwch, trwy geisio bod ym mharth cysur eich cydymaith.

Gorwedd

Fel pawb arall, mae celwyddau'n effeithio ar unrhyw berthynas a gall cynnal un fod yn eithaf difrifol, hyd yn oed yn fwy felly, pan fydd gennych chi un cyfeillgarwch â chwsmeriaid; oherwydd gallant ddod ag anawsterau i'r gwaith, gan osgoi mwynhau rhyw dda.

Busnes yw busnes, dim cyfeillgarwch

Amharodrwydd

Pwynt arall sy'n ffafrio peidio â chael perthynas agos â chleientiaid yw cyd-ymddiriedaeth; Ar y dechrau mae popeth yn rosy, rhagorol, ond wrth i'r misoedd fynd heibio mae'n newid yn llwyr, gan niweidio'r derbyniad neu'r cyflwyniad personol annigonol.

Casgliad

Mae'r mwyafrif o hebryngwyr aeddfed yn osgoi cael cyfeillgarwch â chwsmeriaid oherwydd yr anawsterau y mae hyn yn eu golygu; mae teimladau, celwyddau, meddyliau hurt ac ymddiriedaeth yn agored ac yn effeithio ar yr hyn sy'n waith, a dim byd ond gwaith.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am bopeth sy'n gysylltiedig â hebryngwyr a rhywioldeb, gallwch barhau i ddarllen ar y blog hwn: Fideo hebrwng y Dyddiadau hir gyda hebryngwyr.

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.