Postiwyd ar 26/10/2021 Gan Carlos

Hebryngwyr fel cwpl - Mwynhewch hebryngwr VIP gyda'ch partner

Pan fydd angerdd yn dechrau crwydro, y dewis arall yw hebryngwyr cwpl; Mewn geiriau eraill, un o'r atebion swyddogaethol i ddod o hyd i awydd rhywiol eto ym mherthynas y cwpl, yw llogi a Hebryngwr VIP; i roi sylw i'r ddau ohonyn nhw mewn cyfarfod rhywiol a sefydlwyd gan y partïon.

a hebrwng i gyplau, yn ferch a'i swyddogaeth yw plesio dau berson sydd â pherthynas, trwy dreiddiol rhywiol. Mae'r cyfarfyddiadau hyn, yn gyffredinol, yn codi pan fydd undonedd neu drefn yn cymryd drosodd y cwpl o ddydd i ddydd; gan wneud yr awydd a'r diddordeb am y llall, aros ar gyrion abyss, lle mae'r gwaelod yn yr achos gwaethaf, yn wahaniad; gan fod mwynhad rhywioldeb yn bwysig.

La Hebryngwr sy'n gofalu am gyplau fel rheol fe'i cedwir gan y rhai sydd â meddwl agored a chyda'u traed ar lawr gwlad; oherwydd, er eu bod yn cyflawni ffantasïau ar y cyd, rhaid llogi'r gweithwyr proffesiynol hyn mewn ffordd ymwybodol a chynlluniedig; er mwyn osgoi difrod pellach i fond y cwpl dan sylw.

Hebryngwyr cyplau

Agweddau y dylech eu hystyried wrth logi hebryngwyr fel cwpl

Os ydych chi eisiau llogi un hebryngwyr cwplFe ddylech chi wybod mai'r delfrydol yw eu bod nhw'n ei wneud gyda'i gilydd. Pam? Oherwydd mae'n rhaid iddo fod yn ddewis o'r ddau; oherwydd ni all ymddangos bod yn well gan un o'r ddau, merch sydd â diddordeb i ddarparu gwasanaeth yn unig.

Meddyliwch hefyd beth yw eich disgwyliadau i'w cwrdd a'i roi ar raddfa, gan mai'r prif beth yw bod y ddau yn mwynhau'n gyfartal. A. hebrwng i gyplau Mae hi'n fenyw sy'n barod i wrando'n ofalus ar geisiadau'r ddau ac ymateb iddyn nhw'n garedig; cyn belled nad ydynt yn mynd y tu hwnt i'w terfynau sefydledig.

Dyna pam mai cyfathrebu yw'r agwedd gyntaf i'w hystyried; Dyma sut y bydd y cyfarfyddiad yn y pen draw yn foddhaol i holl brif gymeriadau'r cyfarfyddiad rhywiol. Mae'n bwysig bod y digwyddiad yn cael ei gynnal mewn lle niwtral.

Ble i fynd i logi hebryngwr gan roi sylw i gyplau?

Yn y Blog ArgentinaXP Rydyn ni'n rhoi rhestr o argymhellion gwestai i chi yn rheolaidd; sy'n gweithio'n berffaith fel y safle niwtral, lle gallwch chi fynd gyda hebrwng i gyplau.

Mae gwestai yn ddelfrydol, oherwydd Hebryngwyr Ariannin maent yn teimlo'n fwy cyfforddus ynddynt. Ar y llaw arall, dylid nodi nad yw'n syniad da bod â threesome gyda hebryngwyr cwpl, yn eich cartref.

Dylid cadw ystafell y cwpl fel lle cysegredig i'r ddau ohonyn nhw; Yn ogystal, dylid osgoi ei ddefnyddio at y diben hwn, er mwyn osgoi emosiynau niweidiol, sy'n gysylltiedig â defnyddio'r trydydd gwely gan drydydd parti â chymhellion cnawdol.

Beth i beidio â gwneud gyda hebryngwr i gyplau

Beth na ddylech chi byth ei wneud ag a hebryngwr aeddfed sy'n darparu ei gwasanaethau i gyplau, yn y bôn yn berwi i lawr i beidio â datblygu teimladau iddi.

Er ei bod yn ymddangos yn amlwg, fel y soniasom yn gynharach, mae cyplau yn aml yn troi at y gwasanaeth hwn, pan fydd y wreichionen rywiol wedi lleihau rhywfaint, ymhlith pethau eraill; Gall hyn arwain at wagle emosiynol rydych chi am ei lenwi â rhywun yn rhoi eu sylw i chi am un noson.

Y gorau i osgoi'r sefyllfa hon, a all arwain at broblemau cymhleth iawn; yw peidio â chysylltu â'r hebrwng CABA ar ôl archebu. Mae hyn yn golygu, os ydych chi am ailadrodd y profiad eto, byddai'n wych pe byddech chi, rhwng y ddau ohonoch, yn dewis merch wahanol.

Mwynhewch hebryngwr VIP gyda'ch partner

Dewis hebryngwr ar gyfer cwpl

Ar ôl siarad yn bwyllog am yr angen i fywiogi'r berthynas neu roi cynnig ar bethau newydd i ddod allan o'r drefn arferol; gallant nawr eistedd yn dawel a dewis y gorau hebrwng sylw cyplau. Y gweithiwr proffesiynol hwn y gallwch ei gael yn y cyflwyniad mwyaf dethol o ferched cwmni sydd gennych i chi'ch hun ar dudalen ArianninXP.

Cadwch mewn cof y pwyntiau allweddol canlynol i logi hebryngwr:

  1. Meddyliwch yn dda am ffantasïau rhywiol y ddau, mae hyn yn awgrymu y dylech ystyried rhai'r ddau ar delerau cyfartal.
  2. Chwilio ymhlith proffiliau hebryngwyr annibynnol sy'n bodoli yn ArgentinaXP ac yn sgrolio trwy'r gwahanol gategorïau.
  3. Pan fyddwch chi'n penderfynu cysylltu ag un, gwnewch hynny gyda'r ddau ohonoch chi'n bresennol, felly byddwch chi'n gwrando ar y sgwrs ac yn gweithredu yn y ffordd fwyaf tryloyw posib.
  4. Penderfynwch pwy neu bwy fydd yn cymryd awenau'r cyfarfyddiad rhywiol; Mae hyn yn awgrymu y gallent ddilyn argymhellion y merch hebrwng neu a ydych chi'n cyfarwyddo'r weithred.
  5. Cofiwch bob amser; a hebrwng i gyplau Nid yw'n rhifwr ffortiwn ac nid oes raid iddo wybod beth sy'n mynd trwy feddwl y partner.
  6. Darllenwch adolygiadau cyplau eraill sydd ar ôl ym mhroffiliau'r hebryngwyr; fel hyn byddant yn teimlo'n fwy diogel am y ferch a'r gwasanaethau y mae'n eu cynnig.

Buddion archebu hebryngwyr fel cwpl

  • Yn cynyddu awydd rhywiol y cwpl; Yn aml mae'n gyffrous iawn cael rhyw gyda rhywun rydych chi'n ei weld am y tro cyntaf yn eich bywyd. Yn ogystal, mae gwybod bod y person hwn yn weithiwr proffesiynol sy'n gwybod beth mae'n ei wneud ac felly'n amddiffyn ei hun rhag gwneud camgymeriadau.
  • Maent yn torri gyda'r drefn arferol; Yn yr ystyr hwn, mae bod gyda hebryngwr gyda sylw i gyplau yn rhywbeth unigryw, mai dim ond y rhai beiddgar ac anturus sy'n barod i roi cynnig arnynt; heb hyn yn golygu unrhyw beth drwg neu fentrus.
  • Mae'r undeb rhwng y cwpl yn cynyddu, oherwydd mae'r ffaith o weithio fel tîm i ddod o hyd i ateb neu fyw antur yn dod â nhw'n agosach at ei gilydd; gan ganiatáu iddynt ddod yn fwy fyth o ffrindiau, cynorthwywyr a chyfrinachau.

Casgliad

Dewiswch hebryngwyr cwpl Mae'n brofiad unigryw a gwerth chweil, sydd wedyn yn sicrhau cyfarfyddiad rhywiol sy'n llawn teimladau pleserus. Os na fyddwch chi a'ch partner yn meiddio, meddyliwch am ei ystyried yn ddewis arall da am hwyl.

Os ydych chi am barhau i ddarganfod mwy o'r byd hebrwng; darllenwch y stori erotig yn y blog hwn: Yn caru sylw a'r post am hebryngwyr yn y sinema.

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.